moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
Поки є трохи натхнення, напишу про феномен Еміратів, з яких нещодавно повернулася. Бо читаю зараз книжку Jim Krane Dubai і не перестаю охати й ахати. Круту країну побудували, що й казати. Переказую все за цією книжкою.

l-2077


Отже, популярний стереотип – що ОАЕ цілком побудовані на нафті і що малограмотні шейхи тепер купаються в золоті, бо несподівано таке щастя на голову впало. У цьому є лише частка правди. Щоб зрозуміти, як ОАЕ дійшло до такого життя, треба принаймні уявляти собі роль двох основних еміратів – Абу-Дабі й Дубая – та їхніх відповідних правителів, «отців-засновників» ОАЕ - шейха Заїда і шейха Рашида.

Заїд бін Султан аль-Нахайян (емір Абу-Дабі, потім президент ОАЕ)

Як виявляється, близько 95% еміратської нафти знайдено в еміраті Абу-Дабі. Це справді нафтова казка, яка, втім, стала легендою і щастям для всього народу завдяки шейху Заїду (1918-2004). Він прийшов до влади у 1966, а нафта почала видобуватися в Абу-Дабі трохи раніше, у 1950-х. Втім, його попередник і старший брат шейх Шахбут ховав всі прибутки у себе в матраці та скринях, не довіряючи ні банкам, ні цивілізації взагалі. Перше, що зробив Заїд – оголосив, що будь-хто може приходити до нього за грошима. Приходиш, займаєш чергу, пояснюєш, навіщо тобі гроші і скільки – йдеш з мішечком золота (ну чи купюр). Це справді так і працювало. До кінця життя, коли Заїд кудись приїжджав, натовп вистроювався до нього з записочками, які він збирав, передавав в канцелярію і всі прохання виконувались. Як пише Крейн, Заїд помер зі статком у 24 млрд доларів – «і це попри відчайдушні зусилля відсипати грошей всім, хто питав».

Ясно, що він не тільки тицяв купюри у кишені, а й дарував землю, засновував різні соціальні програми і т.д. Наостанок, анекдот – спогади одної еміратки. Їй як представниці студентства дозволили відвідати Заїда, коли той вже був при смерті. Першим чином він спитав: «Дочко, кажи, що тобі треба?» - «Нічого мені не треба, тільки щоб Бог послав вам здоров’я і довголіття» – «А ну, бігом, кажи, що тобі треба, поки я ще живий, а то не встигнеш!»

Рашид бін Саїд аль-Мактум (емір Дубая, потім віце-президент і прем’єр-міністр ОАЕ)

Зовсім інша, але не менш захоплююча історія – в дубайського шейха Рашида (1912-1990). Дубай, відповідно, має лише біля 4% нафти. Але Рашид прославився своїми шаленими інвестиціями. На перші ж гроші (ще навіть на позичені), коли люди жили у пальмових хижах, він взявся за рішучі дії: розчистив від мулу затоку Дубай-Крік (надзвичайно дорогий проект, який зробив Дубай з глухого села перспективним містом), побудував порт і аеропорт, що на той момент перевищували місцевий транспортний потік буквально в сотні разів, і т.д. Одного разу шокований народ заслав до Рашида його власного сина Мохаммеда, щоб той відмовив його від реалізації «божевільних» задумів. Рашид сказав у відповідь: «Синку, я будую сьогодні, бо завтра, коли припече, ти вже не зможеш собі цього дозволити». Інший проект - судоремонтна верф якихось абсолютно диких розмірів - здавалося, може знадобитись хіба інопланетянам; але через пару років після її побудови почалися бойові дії по сусідству в Перській затоці – і в скарбницю Рашида потекли гроші.

Провидіння Рашида межувало з містикою. Один його радник на питання, звідки Рашид знає, що будувати, відповів: «Ну, він молиться щодня…» Своє основне завдання Рашид бачив у диверсифікації економіки Дубая (щоб позбутися залежності від нафти) – і активно цим займався, і мав успіх.

Звісно, не все так ідеально в Еміратах (і розділ про викачування зі світу копійчаної трудової сили я ще не дочитала), але все ж не можу не захоплюватися цими постатями й не думати про те, як багато може зробити людина розумна і не хвора на зажерливість.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:31 am
Powered by Dreamwidth Studios