moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
Останнім часом синхронність у френдстрічці зашкалює, і мабуть вже багато хто бачив ці перлини Вірменії, але поділюсь і своїм сприйняттям. Отже, прокинувшись зранку і побачивши у вікні густий туман, ми передумали їхати до монастиря Хор Вірап дивитись на Арарат, а натомість обрали менш погодозалежний маршрут. У межах годинної поїздки від Єревана (яку ми виконали, як буржуї, на таксі - воно тут дуже дешеве) знаходяться старовинний храм Гарні і монастирський комплекс Гегард.

DSC_7212

Гарні - язичницький храм на честь бога Мітри, побудований у 1-му столітті н.е. на грецький манер. Знаходиться посеред надзвичайно красивого однойменного межигір'я, відомого також базальтовими колонами. Наразі є музеєм з захоплюючими краєвидами і геніальним музичним супроводом з колонок, що задав нам настрій на день.


DSC_7310

Гегард - діючий монастир, що заснований на цьому місці у 4 ст., але теперішня церква датується 1215 р. Вона частково вирублена у скелі, причому не лише самі кімнати чи келії - вирізьблені колони, візерунки на стелі, пано на стінах... дуже вражає. Тут також зібрана колекція хачкарів - каменів з різьбленими хрестами, національної традиції вірменів. Вхід безкоштовний, можна купити й поставити свічки.

Це лише кілька слів, щоб не повторювати вікіпедію; однак день видався настільки атмосферним, що я постаралася відобразити це в невеличкому слайд-шоу. Туман дуже пасує цим давнім спорудам, і виникає повне відчуття мандрів у часі... цьому сприяють неземні звуки дудука в руках маестро Дживана Гаспаряна.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:30 am
Powered by Dreamwidth Studios