moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
Дорога Тбілісі-Єреван по мальовничості може потягатися з якимось Амальфійским узбережжям чи норвезькою "дорогою троллів". М"якенькі і пухнасті грузинські пагорби поступово вищають, суворішають, подекуди нависають стінами з обох боків. Дорога в"ється серпантином прямо під обривом, а над машиною змикають густе осіннє листя дбайливо висаджені дерева. Містечка й села туляться у вузеньких розщелинах, навіть не в долинах, а прямо по схилах, де низовини вистачає лише дорозі і невеликій бурхливій річечці. Навіть гірські корови вже не стрибають по узгір'ям, як у Грузії - закруто.

Потім гори трохи розступаються, відкриваючи оксамитові пасовиська і величні вершини. Мало де я бачила таке різноманіття і красу рельєфу (90 відсотків території країни знаходиться вище 1000 м над рівнем моря). Тільки іноді дуже хотілося прибрати з Вірменії іржаві каркаси недобудов, руїни радянського минулого, промислові об'єкти апокаліптичного вигляду - щоб ніщо не псувало цих чудес природи...

DSC_6984Грузино-вірменський кордон - наймальовничіший і найпростіший з усіх, що мені доводилося перетинати. Пролягає по річці Дебед. Пройшли пішки за пару хвилин, маршрутка зупинялась хвилин на 15.

DSC_6974

DSC_7002-horz

DSC_7013

DSC_6975-horz

DSC_7049

DSC_7059

Прямо по курсу - найвища вершина Вірменії Арагац (4090 м).

DSC_7067

DSC_7069

DSC_7074

DSC_7075

Таке от несподіване зелене насадження:

DSC_7082

Далі вид з храмового комплексу Гарні на однойменне межигір'я, з мальовничим невеличким плато, яке називають то гітарою, то віолончеллю:

DSC_7267

DSC_7298

DSC_7373

Долина біля Гегарда:

DSC_7421

І спроба панорами з того ж місця (має бути клікабельно у більшому розмірі)P.S. Деякі знімки зроблено з вікна маршрутки, то вибачайте за недоліки якості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:32 am
Powered by Dreamwidth Studios