moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
Зізнаюся, у Вірменію мене поволік якийсь напівсвідомий "пунктик" - мені обов"язково треба було побачити Арарат. Колись випадково натрапила на якісь фотографії в інтернеті й була вражена - ці величні правильні конуси (їх два, малий і великий), завислі над містом, гігантські, як міраж - і, як міраж, то з"являються, то щезають, залежно від погодних умов і прозорості повітря... Душа народу, його найкрасномовніший символ - і так само красномовно він зараз поза досяжністю, у ворожій Туреччині, у 32 км від вірменського кордону. Ось він, прямо тут - але не торкнешся і не поставиш своєї ноги на цю біблійну гору...

DSC_7090Навіть не знаю, чому, але цей символ віддає мені щемом. Я все ще намагаюся осягнути Вірменію, цей привид від країни, де найбагатша історія і культура зараз ховаються за фасадом розрухи і виживання. Як сказав наш господар Маїс, "це диво, що Вірменія взагалі існує. Ніяких логічних причин на це нема, і я пояснюю це лише Божою волею". Два мільйони населення, з яких більше половини мешкає у столиці, Єревані. Площа приблизно з Київську область, виходу до моря немає, більша частина кордонів на замку (з Туреччиною і Азербайджаном), лишається тільки Іран ("з яким все одно ніхто не хоче дружити" - Маїс) і Грузія, через яку ідуть всі контакти з головним союзником - Росією. Ну і геноцид, що лежить непідйомним пластом на національній свідомості.

Ось, на мою думку, дуже влучний опис історії Вірменії: (автор переглядає атлас) "Вот она — зеленая, круглая — простирается на три моря. Вот на два. Вот на одно. А вот — ни одного. И так стремительно уменьшается Армения от первой карты к последней, все время оставаясь в общем круглым государством, что, если пролистнуть быстро атлас, это будет уже кинолента, на ней будет заснято падение огромного круглого камня с высоты тысячелетий, и он скрывается в этой глубине, уменьшаясь до точки. А если так же пролистнуть с конца до начала, то будто маленький камешек упал в воду, а по воде все шире, шире исторические круги..." (А.Бітов, "Уроки Вірменії")

Ну а поки, камінчик летить, в центрі Єревана вирує життя, і ми фотографуємо Арарат з Каскаду - основної туристичної атракції міста. Нам пощастило - ввечері він чудово проглядався, бо на наступний день, який ми планували присвятити пошуку інших цікавих ракурсів на цю гору з-поза міста, над країною повис густий туман... Всього ми були у Вірменії два дні, і плани довелося скоригувати, але головна моя мета все ж реалізувалася:).

DSC_7087

Каскад, з верху якого зроблені ці фото:

DSC_7085

І ще один вид на вечірнє місто:

DSC_7098
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:32 am
Powered by Dreamwidth Studios