moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
Сто років вже не писала ресторанних відгуків, але нещодавно потрапила в заклад, який приємно вразив. Думаю, більшість киян, як і я, повз нього ходили, бо знаходиться він на перехресті багатьох доріг - площі Л.Толстого, прямо біля виходу з метро. Мова йде про Under Wonder.

На власному сайті (який до речі, міг би бути й краще - з таким чарівним, магічним світлом у верхній залі ставити титульним фото підземелля якось дивно, імхо), назва закладу перекладається як "Під враженням", але в мене відразу ж сформувалася стійка асоціація з керолівським Wonderland - аристократично, цікаво і - зовсім трошечки, навіть не підходячи до межі ризику, але все ж - готично.

DSC_6135


Перше, що вражає і навіть викликає подив - це простір і дуже нестандартне для Києва планування. Посередині, біля входу - композиція з квітів і підручного знаряддя офіціантів (те, що по-англ. назвали б сentrepiece), а також, що неймовірно - кілька квадратних метрів нічим не заставленої паркетної підлоги. Взагалі, всі предмети меблів і інтер'єру класичні, добротні, не куці і нагадують англійські обійстя (в одному з яких мені колись пощастило побувати:))

Тут ще один курйоз: ресторан позиціонує себе як італійський. Можливо, я просто не бувала в італійських обійстях, але мені воно видалось таким британським, що тільки Шерлока Холмса не вистачало:)

Ось згаданий centrepiece:

DSC_6128

DSC_6138

DSC_6134

Ну і трохи про їжу. Ми були тут на сніданку (для нього є окреме меню до 12:00), тому небагато що попробували. Але бачу по інших відгуках, що їжа тут ніби не страждає порівняно з дизайном, як це часто трапляється в Києві. Недешево (ціни є на сайті). Я вирішила нарешті закрити гештальт і замовила яйця-пашот - нормальні такі собі некруті яйця. Думаю, що б таке замовити наступного разу, але за атмосферою точно сюди повернуся.

DSC_6131

DSC_6140

DSC_6127

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:33 am
Powered by Dreamwidth Studios