moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
Ще коли я викладала переклад, знайшла цікаву інформацію: практично кожен народ вважає, що в його мові є неперекладні слова, зрозумілі тільки носіям мови в п’ятому поколінні, тісно пов’язані з душею народу, невід’ємні для кожного, хто вважає себе його частиною. При цьому інші народи спокійнісінько собі ці поняття перекладають, міркуючи, що навіть коли переклад не зовсім точний, мізерною різницею можна знехтувати. Проте можна з повним розумінням пояснювати бразильцю, що таке «саудаде», або росіянину, що таке «тоска», а ті прослухають і відреагують: «Ні, нічого ти не розумієш…»

Кілька таких турецьких слів було вивчено нами під час стамбульської подорожі і підготовчих досліджень. Тож, не претендуючи на правильну чи вичерпну інтерпретацію, поділюся першим з них, адже слово доволі потрібне і вже міцно ввійшло в наш особистий вжиток

Кейїф невипадково співзвучний з «кайфом». Це «задоволення», але без відтінку гострих вражень чи винагороди за зусилля. Це стан спокою і бездіяльності, коли час зупинився, коли тобі просто добре і здається, що так буде вічно. Це присутність тут і тепер, без спогадів, без мрій про майбутнє. Це саме ті миті, коли ми кажемо «нехай весь світ зачекає». Як на мене, дуже прекрасне і корисне слово, особливо для таких control freaks, як я. (І, до речі, якщо в країнах сходу вам здаватиметься, що люди надто багато байдикують, згадайте про те, що це можуть бути не байдики, а справжнісінький, всім нам потрібний кейїф).

keyif
Фото не моє, звідси, але кращої ілюстрації кейїфа годі й шукати (хто мене знає - зацініть, що я включила в кейїф рибу!;))

І кілька моїх ілюстрацій, адже в Стамбулі просто безліч можливостей для кейїфу - на кожному кроці хочеться присісти і «повтикати», нічого не роблячи, просто сповна переживаючи момент, вбираючи види, звуки, смаки і запахи...
Звісно, море завжди надзвичайно кейїфне:

DSC_3209

Інший улюблений і дуже кайфовий спогад - вечірні рефлексії на нашій гарній квартирі, під скрип і скрегіт старого вінілового програвача, турецьке пиво або чай, із замочуванням втомлених ніг у водичці і записами денних спостережень в молескінчик... М-мммм...

DSC_2937

І ще можна було б згадати пару сотень ситуацій, але зараз кейїф кличе до ліжечка, добраніч:) або доброго ранку, хто вже проснувся:)

P.S. Кому цікава тема "унікальних" слів у різних мовах, тут є більше прикладів.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:34 am
Powered by Dreamwidth Studios