moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
По френдстрічці вже прокотилася хвиля захоплення Курсерою. Я не менш захоплено піддакувала про себе, але стримувала свої відгуки, поки не підтягну всі хвости по своєму першому курсерівському курсу "The Language of Hollywood". Річ у тім, що свій сертифікат за нього я отримала ще в березні, але трохи змахлювала і повгадувала відповіді, не додивившись всіх заданих фільмів. Ось нарешті додивилася, тож звітую!

Почнемо з кінопрограми. В межах курсу ми мали переглянути 10 фільмів, 9 з яких були випущені з 1928 по 1955 р. (+1 сучасний, 2002 р.), 2 - німі, 6 - чорно-білі. Ось повний перелік, хронологічно зліва направо:

0c25ce2c7e15d463d11a3e232a9a0bc9-tile


Фільми і лекції були поділені на три частини: ера німого кіно, ера звукового кіно, ера кольору. Цікаво (хоча цілком логічно, але я про це раніше не задумувалась) те, що перші фільми кожної ери - дуже слабкі, бо всю увагу беруть на себе нові технології, лишаючи мало місця мистецтву. Справді, якщо порівняти, наприклад, останні німі фільми і перші звукові, контраст на користь перших разючий.

Взагалі, лекції Скотта Хіггінса з Wesleyan University були надзвичайно цікаві і динамічні, хоча подавалися в основному під кутом технологій і новацій. Підозрюю, що наші естетичні смаки трохи розходяться, бо він як справжній американець сповідує віру у прогрес і те, що нове є краще, тоді як я маю певні ретроградні схильності. Наприклад, зараз він досліджує технологію 3Д, яка, на його думку, якраз ще не утряслася і тому поки так собі, але за нею майбутнє. Я ж особисто схильна до висновку, що Голівуд помер для мене роках в 1960-х, коли став вдаватися аж до дуже дешевих трюків, щоб досягти своєї основної мети: "Feel now, think later" (if ever - додаю я). Хоча, звісно, завжди є місце виняткам.

Щодо фільмів, з усієї програми я так і не змогла подивитися два, через особисту антипатію: "Monkey Business" i "The Adventures of Robin Hood" (але чесно і детально їх попрокручувала, так що моя совість чиста). От не розумію я цих кривляк братів Маркс, і хоч трісни. "Робін Гуд" же здався слабкою пафосною грою в яскравих костюмчиках кольорів "вирви око", де навіть на жертвах запеклих боїв ці костюмчики випрані і випрасувані - якось непереконливо.

Не надто хитрі сюжетно, але візуально приємні "Ангел вулиці", "Порти Нью-Йорка", "Все, що дозволено небесами". Дуже зворушлива "Стежка самотньої сосни" з чудовим витонченим саундтреком. Несподівано крутий Адам Сендлер у "Коханні, що збиває з ніг" (якщо ви, як і я раніше, упереджені до цього актора, дайте йому шанс! тут прекрасний і він, і сам фільм).

А найулюбленішим стало кіно "Обличчя зі шрамом" (1932) - дуже несподівано для мене, бо ніколи не любила гангстерські фільми. Але після цього фільму я просто сиділа з відкритим ротом всі десять хвилин титрів. Це півтори години довершеності - у картинці, в образах, у грі акторів, але не вірте мені, дивіться самі! (Кажуть, рімейк з Аль Пачіно 1983-го року теж хороший, треба буде глянути, але трохи хвилююся через високу планку, поставлену оригіналом:))

Ну і хвалюся сертифікатиком:

certificate

Позаписувалася ще на купу курсів, один вже успішно прогуляла, тому буду хвалитися по мірі завершення:)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:28 am
Powered by Dreamwidth Studios