moy_compas: (blue dress)
[personal profile] moy_compas
Пости про Стамбул ще не вичерпалися, але прийшов час чимось їх розбавити. Тим більше що сьогодні в нас відбулася остання і дуже особлива пара з курсу "Професійний переклад" (про який отут вже писала. Дуже дякую тим, хто тоді відгукнувся, хоч їх було не так багато, але якраз ці люди дуже допомогли).

Отже, курс успішно пройдений, з студентів сьогодні зібрані захоплені відгуки - а мої захоплені відгуки пишу вам в ничку тут. Що й казати, приємно поговорити з розумними людьми на цікаві теми! Поділилася з ними усім досвідом, який тільки змогла згадати (і чому я раніше не виписувала цікавих прикладів з своїх перекладів?), начиталася їхніх проб пера (вдалих і не дуже), навіть зробили за наш стислий час кілька демонстраційних спроб послідовного і синхронного перекладу. І дуже надіюсь, що хоча б третина чи чверть з них таки матимуть справу з перекладом у житті, бо потенціал є.page

А сьогоднішня пара була особливою, бо до нас приєдналися прекрасні гості-експерти - перекладачка художньої літератури пані Олена і синхроністка пані Катерина:) ЖЖ-тегів не ставлю, бо вони тут не дуже активні, але кому треба, той впізнає. Студентки засипали їх питаннями і неймовірно зраділи, що такі люди існують і що кар"єра перекладача таки можлива. Дівчата, дуже вам дякую за допомогу, ви кращі!

DSC_3416

DSC_3432

DSC_3393

DSC_3391

Ну і на десерт - підбірка істаграмок з минулої екскурсії до могилянської бібліотеки, а саме, меморіальних кабінетів Дж. Мейса і О. Пріцака. Стелажі вікових книжок - то завжди приємно, а вдвічі приємніше, коли студенти вочевидь розділяють твоє книжкове "мі-мі-мі":)

library017-tile
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moy_compas: (Default)
moy_compas

July 2014

S M T W T F S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:35 am
Powered by Dreamwidth Studios